Apua Arkeen Ry

donald ja riinaYhdistyksen tavoitteena on tukea lapsen/aikuisen kehitystä niin, että hän elämässään saavuttaa sen, mihin hänellä on todelliset edellytykset.

Tarjoamme neuvontaa sekä vanhemmille että ammattilaisille, jotka joutuvat käsittelemään käyttäytymiseen ja oppimiseen liityviä haasteita arjessaan.

Käyttäytymiseen vaikuttavat monet osatekijät kuten kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö ja tukiverkosto. Oleellista on kuitenkin oppia tunnistamaan aistihäiriöt. Tämä aistijärjestelmän epätaspaino voi ilmetä ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Henkilön kyky olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, heijaaminen ja epänormaali kipukynnys.

Kun aistihäiriöt osataan tunnistaa, voidaan välttää ja ennaltaehkäistä konfliktitilanteita. Myös elämänlaatua saadaan parannettua niin kyseiselle yksilölle kuin ympäristöllekin. Aistiyli- ja aliherkkyyksiä on arvioitu olevan noin 15-20%:lla väestöstä.  Osalla ei ole diagnoosia, jolloin käytössä saattaa olla nimike Erityisherkkä tai Aistiva. Osalla aistihäiriöisistä on diagnoosi, joka voi olla esim. ADHD, Autismi, Aspergerin Syndrooma, kehitysvamma, CP-vamma, oppimisvaikeudet tai viivästynyt kehitys.


SeMoCo-harjoitukset

Jo viisikymmenluvulta lähtien maailmalla kasvattajat ovat arjessaan toteuttaneet sensomotorisia harjoituksia lukuisilla lapsilla. Kokemukset kertovat, miten harjoitukset ovat muuttaneet lapsen käyttäytymistä, jolloin oppiminen on helpottunut.

Näistä harjoituksista ovat jalostuneet SeMoCo-(suom.Senso-Motoris-Kognitiiviset) harjoitukset. Useat erialojen terapeutit käyttävät vastaavia työssään, mutta nämä on yksinkertaistettu niin, että lapsen arjessa olevat henkilöt voivat niitä toteuttaa. Näin saadaan täydennettyä ammattiterapeuttien arvokasta työtä. Kun riittävillä toistoilla lapsen poikkeavasti toimivia aisteja saadaan hiemankin ‘normalisoitua’ ja liikunnan tasoa kehitettyä, lapsi hahmottaa itsensä paremmin ja pystyy toimimaan ympäristössään paremmin, mikä puolestaan antaa onnistumisen kokemuksia ja kohottaa itsetuntoa sekä antaa intoa yrittää lisää.

 

Advertisement