Perheiden Konsultaatiot

Perheet, jotka haluavat itse aktiivisesti osallistua lapsensa kehityksen tukemiseen, voivat varata ajan kolmivaiheiseen konsultaatioon:

ALKUKARTOITUS: Vanhempia pyydetään täyttämään perustietolomake ja heitä haastatellaan, jotta saadaan tiedot lapsen taustasta ja nykytilanteesta. Perheen odotuksista ja toiveista tulevaisuuden suhteen keskustellaan.

LAPSEN ARVIOINTI: Perhe tavataan joko resurssikeskuksessa Klaukkalassa tai lapsen arkiympäristössä kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lasta arvioidaan tarkkailemalla hänen toimiaan sekä olemalla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Näin asiantuntijamme saavat kuvan aistien toiminnasta ja liikunnan tasosta. Hankittujen tietojen perusteella lapselle laaditaan yksilöllinen SeMoCo-harjoitusohjelma ja sen tavoitteet. Sitä toteutetaan arjessa leikin muodossa ja mukavina yhteisinä hetkinä riittävästi toistaen, jotta saadaan aikaan pysyviä muutoksia hermoston rakenteessa ja toiminnassa.

OHJELMAN OHJAUS: vanhemmille opastetaan kädestä pitäen, miten harjoitukset käytännössä toteutetaan. Ohjauskäyntejä voidaan tehdä myös lapsen päiväkodille tai koululle. Vanhemmat voivat milloin vaan kysyä lisää tai pyytää lisäopastusta ennen kuin tarpeensa mukaan tulevat uuteen konsultaatioon n. 4-8kk kuluttua. Tällöin tarkistetaan, onko yhdessä sovitut tavoitteet saavutettu, miten lapsi on kehittynyt ja miten harjoitusohjelma saadaan vastaamaan lapsen ja perheen tarpeita.

Perheille annetaan myös runsaasti KÄYTÄNNÖN IDEOITA arjen sujumiseksi eli vinkkejä ruokailuun, nukkumiseen, pukemiseen, vessa-asioihin, haastavaan käyttäytymiseen tai vaikkapa hiusten ja kynsien leikkaamiseen jne. Vanhempia autetaan löytämään voimavaransa sekä mahdolliset tukijat.

Lisätietoja ja varaukset Erja Hokkanen p. 040-5155524 tai erja.hokkanen@kolumbus.fi

PS. SeMoCo-ohjelmaa voit tiedustella myös toimintaterapeutiltasi tai laatia sellaisen itse ‘Apua arkeen ja aistihäiriöihin’-kirjan ohjeilla.